Afscheid en welkom vrijwilligers

Tijdens de nabespreking op donderdag 16 november namen we “afscheid” van een aantal trouwe vrijwilligers, maar mochten we tevens nieuwe vrijwilligers verwelkomen. Nu Joost Ottink in 2019 onze nieuwe voorzitter wordt, zochten we natuurlijk ook een nieuw jurylid. Gelukkig hebben we Esther Rijpkema bereid gevonden nog een jaartje te jureren. Esther wordt versterkt door Jan Vermeijden (ontwerper en afkomstig uit de theaterwereld) die ook afgelopen corso jurylid was en Mirjam Ramkema, die een bloemwinkel in Donkerbroek heeft. We wensen hen veel succes en plezier.

Ook verwelkomen we Thomas Leerink uit Vledder die plaatsneemt in de bloemencommissie, samen met Bas Bovenkamp.

Jos Bollen en Martin van de Weij verlaten de technische commissie na respectievelijk 6 en 5 jaar. Zij hebben met hun TC heel veel sjouw- en sleepwerk verricht: opknappen van keten, herinrichten van de opslagschuur, herschrijven van draaiboeken, opbouwen nieuwe feeënwagen, andere tentinrichting en betere opmeting van corsowagens, reclameborden plaatsen en nieuwe borden maken, reparaties op het terrein, realiseren van inkoopvoordelen, ondersteuning van de PR-commissie (inrichten van de zitplekken voor de groepen, verzamelen, klaarzetten en opruimen van de stoelen) en altijd klaar staan voor Corso Frederiksoord. Top! Jos en Martin worden opgevolgd door Bart Steenbergen en Wil Broekman. We wensen hen veel succes!

Linda Hellinga van de PR-commissie is ook gestopt met haar rol binnen de PR. Zij was samen met de andere PR-leden verantwoordelijk voor allerlei PR-activiteiten als het schrijven van persberichten en stukjes voor de corsokrant en programmaboekje, nieuwsberichten op Facebook en onze stand en loterij op de Lentefair. Bedankt voor je inzet!

Ook nemen we afscheid van Hijlco Komen die sinds het jubileumjaar onze gastheer was op VIP-plaza voor Hotel Frederiksoord. Hier verwelkomde Hijlco onze gasten, bestuurders en sponsoren die vanaf VIP-plaza uitzicht hadden op het corso. Daarnaast heeft Hijlco jaren stoelen verhuurd, kaartjes gecontroleerd en een aantal keer op zondag de rol van speeker ingevuld op het corsoterrein. Een mooie ambassadeur en hopelijk zien we je nog jarenlang rondom het corso. Bedankt voor je inzet!

 

 

Meer nieuws van Floraliacorso Frederiksoord