De Roomboot B.V.

De Roomboot B.V. gaat al wat jaren mee! De groep is ontstaan in 1978, ooit gestart met de familie Boot, Bosma, Veen, Ellen, Visser en Room. In de loop der jaren is er regelmatig gewisseld van samenstelling. Zowel de mannen als de vrouwen bouwen. De naam ‘Roomboot’ is afgeleid van een samenvoeging van twee achternamen: Room en Boot. De ‘B.V’ is van Bosma en Visser. De totale groep bestaat uit 19 bouwers. Ieder heeft zijn/haar eigen kwaliteiten waar ze gebruik van maken om de wagen op de weg te krijgen. Het is een groep die altijd gezellig met elkaar omgaat. Zowel tijdens de periode van het Corso, maar ook daarna. Dat ze nog steeds met z’n allen bouwen is echt iets waar ze trots op zijn.

‘In maart starten de meest creatieve mensen met brainstormen,’ aldus Gonnie Room. De ideeën worden op papier gezet en uitgewerkt. Nadat de maquette is gemaakt, bouwen de heren vanaf begin mei aan het karkas van de wagen. De dames houden zich bezig met details op de wagen. De laatste weken wordt er met elkaar gewerkt om het tempex aan de wagen te zetten. In eerste instantie is de maandagavond de vaste bouwavond voor de heren. De dames bouwen dit jaar op de dinsdagavond. Naar mate het Corso dichterbij komt, komen daar meer avonden/zaterdagen bij.

Meer info over De Roomboot B.V.: www.deroombootbv.nl

Onderwerp: Madagaskar