Corso Frederiksoord

Subsidiefondsen

Project Juniorcorso

Als bestuur van Corso Frederiksoord willen wij graag het aantal wagens laten toenemen door het initiëren, organiseren en begeleiden van het Juniorcorso. Het is de bedoeling om junioren (12-16 jaar) en jongvolwassenen (16-24 jaar) als zelfstandige groep zelf te laten deelnemen aan het Corso met een versierde wagen.

De breed gedragen visie van de voorzitter van Corso wordt hiermee werkelijkheid: Corso wil, door het aantrekken van junior wagens uit de omliggende dorpen, een brug slaan tussen het kindercorso en de grote (volwassen) corsowagens.

Subsidiebijdragen voor Juniorcorso

Corso Frederiksoord heeft een subsidiebijdrage ontvangen van Fonds voor Cultuurparticipatie, VSB Fonds, Gemeente Westerveld & Rabobank Coöperatiefonds het Drentse Land voor de uitvoering van Juniorcorso: “Samen maken we Corso Frederiksoord Sterk!”.

Fonds Cultuurparticipatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert de actieve cultuurdeelname in Nederland. Het draagt bij aan een open samenleving waarin mensen van alle leeftijden en achtergronden hun creativiteit kunnen ontwikkelen. Dit doet het Fonds door programma’s mensen, organisaties en overheden te ondersteunen en met elkaar te verbinden.

VSB Fonds

VSB fonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.

Gemeente Westerveld

Uitvoeringsregeling Initiatieven: De intentie van de gemeente is om samen te bouwen aan een spannende, leuke, zorgzame, mooie en energieke samenleving. De gemeente wil dan ook initiatieven stimuleren die bijdragen aan sociale cohesie, gezonde leefstijl, duurzaamheid, toerisme en leefbaarheid van de gemeente Westerveld.

Rabobank Coöperatiefonds

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Via het Rabobank Coöperatiefonds steunt onze bank initiatieven die regio Het Drentse Land versterken.

Juniorcorso 2022 mede mogelijk gemaakt door

Corso Frederiksoord heeft een subsidiebijdrage ontvangen van Bercoop Fonds, Ondernemersfonds Westerveld & BSP Fonds voor de uitvoering van Juniorcorso: “Samen maken we Corso Frederiksoord Sterk!”. Waarbij jongeren vanaf 12 jaar en ouder onder begeleiding van de Juniorcommissie en corsogroepen een mini-corsowagen bouwen.

Sinds afgelopen december staat de corsocultuur op de UNESCO-lijst Immaterieel Erfgoed. Dat onderstreept het belang om volgende generaties onder te dompelen in het corsogebeuren. De organisatie gaat zich meer richten op jongeren van 12 tot 24 jaar, naast de huidige leeftijdsgroep van kinderen tot 12 jaar.

BSP-fonds

Workshops Basisscholen mede mogelijk gemaakt door:

Corso Frederiksoord heeft een subsidiebijdrage ontvangen van Cultuurfonds Westerveld voor het organiseren van de graffiti workshops op de basisscholen in Westerveld e.o.