Corso Frederiksoord

Subsidiefondsen

Project Juniorcorso

Als bestuur van Corso Frederiksoord willen wij graag het aantal wagens laten toenemen door het initiëren, organiseren en begeleiden van het Juniorcorso. Het is de bedoeling om junioren (12-16 jaar) en jongvolwassenen (16-24 jaar) als zelfstandige groep zelf te laten deelnemen aan het Corso met een versierde wagen.

De breed gedragen visie van de voorzitter van Corso wordt hiermee werkelijkheid: Corso wil, door het aantrekken van junior wagens uit de omliggende dorpen, een brug slaan tussen het kindercorso en de grote (volwassen) corsowagens.

Het “Juniorcorso 2022” wordt mede mogelijk
gemaakt door de volgende subsidiefondsen

Uitvoeringsregeling Initiatieven Gemeente Westerveld

Het “Juniorcorso 2022” wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert het meedoen aan cultuur.

BSP-fonds

Van Vermilion Energy hebben wij een eenmalige subsidie ontvangen ten behoeve van het verduurzamen / vervangen van de TL verlichting en prikkabels.