Corso Frederiksoord

De afrondende avond van het seizoen 2023 vond afgelopen woensdagavond plaats op Camping de Moesberg in Nijensleek. De corsogroepen, juniorgroepen, het bestuur en commissieleden kwamen bijeen voor de nabespreking van de wagens. Jurylid Jan Vermeijden was aanwezig om namens de driekoppige jury, bestaande uit hemzelf, Jan de Jong en Hilco van Dijk, de beoordelingen toe te lichten en tips uit te delen.

Er werd aangevangen met de juniorgroepen. De juryleden waren erg onder de indruk en zeer positief. De jeugd werd gecomplimenteerd op hun creativiteit en er was een grote kwalitieitssprong gemaakt ten opzichte van vorig jaar. De groepen kregen daarnaast tips mee over het kleurgebruik en de verlichting.

De elf corsogroepen werden eveneens door de jury gecomplimenteerd over het niveau van de wagens. Het was dan ook een hele klus geweest om de punten te verdelen en te kiezen wie zij in de verschillende categorieën de beste vonden. Complimenten waren er te horen, zoals uitmuntende verlichting bij Corsogroep de Mandenmakerij, mooi en duidelijke uitleg van het onderwerp Stoom door Corsogroep Groenlicht, een fantastisch idee van de rol met print met de tekst Corso erop van Corsogroep De Kolonie en alles tot in de puntjes uitgewerkt door Corsogroep VVV. Veel positieve woorden en natuurlijk ook kritische opmerkingen om het corso nog verder te verbeteren.

In de prijzen
Na de bespreking van de juryrapporten werden de poedelprijs en de Harm Baas aanmoedingsprijs uitgereikt. De poedelprijs wordt elk jaar beschikbaar gesteld door de organisatie van Flodder, die tijdens het corsoweekend de feestavond organiseert. Johan Bergsma deelde als voorzitter van het Flodderbestuur de prijs uit aan Corsogroep Groenlicht die dit jaar laatste werd. Deze groep had pech met de wagen waardoor de groep overdag maar een ronde kon meerijden.

De Harm Baas aanmoedigingsprijs wordt uitgereikt aan een persoon of groep die iets bijzonders heeft gedaan of opviel tijdens deze corso editie. Voorzitter van Corso Frederiksoord Marjolein Rink, voorzitter van Flodder Johan Bergsma en de bedenker van deze prijs Marinus Baas die de prijs ter ere van zijn corso liefhebbende vader Harm Baas in het leven heeft geroepen, besloten dat Juniorgroep Corsoboy’s het dit jaar in ontvangst mocht nemen. Deze enthousiaste groep jongens bouwden hun wagen, een mooie stoomtrein, zo goed als zonder volwassen hulp. Dit is fantastisch uitgevoerd en men is nu al nieuwsgierig waar ze komend jaar mee gaan komen.

Daarnaast geeft de organisatie van Flodder zoals elk jaar alle groepen een enveloppe met financiële steun. Corsogroep De Kolonie, die eerder heeft aangekondigd te gaan stoppen, gaf de enveloppe door aan de nieuwe Corsogroep Nortepé, die volgend jaar voor het eerst gaan meedoen met een wagen.

Afscheid en vooruitblik
De groepsleider van Corsogroep Wapserveen kwam deze avond met de trieste mededeling dat deze groep helaas ook heeft moeten besluiten te gaan stoppen. De jury, die dit jaar erg te spreken was over het resultaat van de groep, hoopt dat de groep op een later moment een doorstart kan maken. De gezellige vriendengroep uit Wapserveen had met hun Singer naaimachine dit jaar de publieksprijs binnengesleept. Veel mensen waren verbaasd het slechte nieuws te horen en hopen met de jury de groep weer een keer terug te zien.

Een terugblik naar het afgelopen seizoen, maar ook een kijkje naar het nieuwe seizoen bracht deze avond. Op 14 en 15 september 2024 is er weer een mooi corsoweekend te beleven in Frederiksoord met als thema “Dromen”. De gekozen onderwerpen van de groepen werden, zover bekend, deze avond gedeeld. Voor het publiek houden we het nog even spannend en laten het aan hun eigen fantasie over wat er volgend jaar te zien zal zijn. In april 2024 zullen alle groepen en de organisatie bij elkaar komen voor de maquette avond, waar de groepen hun plan voor de wagen zullen presenteren en de eerste start naar het nieuwe seizoen wordt ingeleid.