Corso Frederiksoord

Organisatie

Bestuur-2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corso Frederiksoord wordt volledig georganiseerd door vrijwilligers. Deze vrijwilligers dragen het corso een warm hart toe door met veel enthousiasme op de achtergrond voor u een prachtig corsoweekend voor te bereiden. De organisatie van het corso bestaat uit een bestuur en negen commissies.

Bestuur

Het bestuur is er uiteindelijk verantwoordelijk voor dat het doel van de stichting bereikt wordt. Om alle aspecten van de stichting goed te monitoren, bestaat het bestuur uit verschillende personen met elk hun eigen taak. De voorzitter van het bestuur is Marjolein Rink. Marjolein is sinds 2022 actief als voorzitter. Jolanda Kroondijk verzorgt het secretariaat en onderhoudt contact met de mozaïekcommissie. Jan-Jacob Bakker is penningmeester en contactpersoon vanuit het bestuur voor de  sponsorcommissie en de technische commissie. Wil Broekman is verantwoordelijk voor alle vergunningen, het indelen van het terrein en contactpersoon van alle bouwgroepen de junior commissie en de bloemencommissie. Geert Tiemens als algemeen bestuurslid is contactpersoon voor de activiteitencommissie en  facilitaire commissie. Daarnaast is hij aanspreekpunt voor het veiligheidsplan en last but not least, de vertrouwenspersoon binnen de Corso.

Commissies

Het bestuur werkt samen met de verschillende commissies.

De activiteitencommissie draagt zorg voor het vermaak én voor alle activiteiten gedurende het corsoweekend. Denk hierbij aan de dweilorkesten tussen de corsowagens en alle activiteiten die op de zondag worden georganiseerd. Naast de activiteiten, zorgt deze commissie ook voor de aankleding van het parcours, de feestlocatie en de mozaïekroute.

Niets is zo belangrijk dan veiligheid tijdens het corsoweekend. Daarom is de technische commissie dan ook onmisbaar tijdens het corsoweekend en ook hierbuiten. De commissie draagt zorg voor de hele op -en afbouw van het terrein maar ook alle technische klussen tijdens de optocht.

Alles wat met de promotie van het corso Frederiksoord te maken heeft, is de taak van de PR-commissie. Hieronder vallen zaken zoals het ontwerpen en verspreiden van flyers, het programmaboekje en andere promotiemateriaal. Ook zorgen zij voor zichtbare promotie op verschillende evenementen en sociale media en organiseert de PR het groepsarrangement, wat speciaal opgezet voor woon- en zorginstellingen in de omgeving. De PR-commissie is het hele jaar bezig met de voorbereidingen voor het mooiste evenement van onze regio.

Het organiseren van Corso Frederiksoord kost veel geld. Ieder jaar trekt het corsoweekend duizenden bezoekers en zetten vele vrijwilligers zich met veel plezier in. De afgelopen jaren is het bezoekersaantal zelfs gestegen. Dit is natuurlijk fantastisch en zo houden we het corso financieel draaiende. Bedrijven en instellingen die ons corso sponsoren, dragen ons een warm hart toe en daar zijn we trots op. Zonder hen – en zonder onze donateurs en vele vrijwilligers – zouden we niet in staat zijn ieder jaar zo’n prachtig corso te organiseren. De sponsorcommissie houdt contact met de huidige sponsoren en probeert nieuwe sponsoren enthousiast te maken

Zonder dahlia’s geen corso! Van het bestellen tot aan het verdelen van de bloemen aan de bouwgroepen, de bloemencommissie regelt dit allemaal.

De organisatie van Corso Frederiksoord draait volledig op vrijwilligers.Dit zijn de mensen binnen de commissies, maar ook in het (dagelijks)bestuur. Naast deze ‘vaste’ vrijwilligers zijn er ook nog veel andere vrijwilligers nodig om het corso te laten plaatsvinden. Denk hierbij aan kassamedewerkers, een kraam of stand die bemand moet worden tijdens deelname aan bijvoorbeeld de Lentefair of Paard en Erfgoed, flyers die verspreid moeten worden, promotiewerk, mensen die willen helpen bij catering: noem maar op! De vrijwilligerscommissie onderhoudt het contact met vrijwilligers en is altijd opzoek naar nieuwe vrijwilligers.

.

Sinds 2020 wordt er naast de optocht met de wagens een mozaïekroute georganiseerd. De mozaïekcommissie regelt de
inschrijvingen van de mozaïekgroepen en zet de route uit. Jaarlijks zijn er hierdoor zo’n 100 borden langs de weg te zien.

De facilitaire commissie is voornamelijk tijdens het corsoweekend actief. Het hele weekend verzorgen zij de horeca voor alle vrijwilligers die meehelpen. Tijdens de prikavond in de grote tent voorafgaand aan het corso, worden de wagens voorzien van Dahlia’s en alle prikkers worden ook deze avond voorzien van een hapje en een drankje.

Last but zeker not least is de juniorcommissie, zij houden zich bezig met de jongeren van alle leeftijden om het Immateriële Culturele Erfgoed in de toekomst levendig te houden. Onderdelen daarvan zijn: Juniorwagens, Kindercorso & workshops basisscholen.

Vrijwilligers

Wij zijn erg trots dat wij met z’n allen een mooi corso weekend kunnen neerzetten.
En dat allemaal met behulp van onze vrijwilligers.

Aanmelden als vrijwilliger

Wij zijn altijd opzoek naar nieuwe vrijwilligers, ook voor de aanvulling van onze commissies.
Bij interesse kunt u contact zoeken door op onderstaande link te klikken om contact op te nemen met de vrijwilligerscommissie.

Instanties

Corso Frederiksoord is dankbaar voor de steun die ze mag ontvangen van diverse instanties en organisaties. Behalve financiële bijdragen, krijgen we ook de nodige medewerking die het organiseren van zo’n groot evenement mogelijk maken.

Vrienden, donateurs en sponsors

Behalve de inzet van alle bovengenoemde mensen en partijen, kan het Corso ook niet zonder de financiële bijdrages die het mag ontvangen. Bent u niet in de gelegenheid om op organisatorisch vlak iets te kunnen betekenen, maar draagt u het Corso wel een warm hart toe? Dan hopen wij dat u dit via vriendschap, donateurschap of sponsorschap iets wilt bijdragen. Kijk op onze sponsor pagina naar de mogelijkheden.