Sponsor worden

Het organiseren van Corso Frederiksoord evenals een goed gevuld activiteitenprogramma kost veel geld. Dat is helemaal niet erg; ieder jaar trekt het corsoweekend duizenden bezoekers en zetten vele vrijwilligers zich met veel plezier in. De afgelopen jaren is het bezoekersaantal zelfs gestegen.

Om Corso Frederiksoord succesvol te houden, hebben we niet alleen veel bezoekers, vrijwilligers en vrienden nodig maar ook sponsoren. De bedrijven en instellingen die ons corso sponsoren, dragen ons een warm hart toe en daar zijn we trots op. Zonder hen – en zonder onze vrienden en vele vrijwilligers – zouden we niet in staat zijn ieder jaar zo’n prachtig corso te organiseren.

Wilt u ook sponsor worden van Corso Frederiksoord? Wij informeren u graag over de verschillende sponsormogelijkheden en wat ons Corso voor u kan betekenen.