Corso Frederiksoord

Corso Frederiksoord sluit het seizoen af met jaarlijkse nabespreking

FREDERIKSOORD- 4 december 2022, Afgelopen donderdagavond op 1 december kwamen corsogroepen, juniorgroepen, commissieleden, bestuursleden en juryleden bij elkaar in Nijensleek in de kantine van Camping de Moesberg voor de jaarlijkse nabespreking van de juryrapporten.

De drukbezochte avond werd geopend door bestuurslid Wil Broekman, gevolgd door het bekend maken van de bestuurswissel. Daarna voorzag de jury alle wagens van commentaar en Johan Bergsma, voorzitter van Flodder, reikte de Poedelprijs en de Harm Baas stimuleringsprijs uit.

 

De jaarlijkse nabespreking van Corso Frederiksoord was dit jaar in een ander jasje gegoten, voorheen werden op deze avond de prijzen aan alle groepen uitgedeeld maar dit onderdeel was dit jaar voor het publiek te zien tijdens het corsoweekend op het podium in de Floddertent. De grote winnaar was Corsogroep De Roomboot BV die meerdere prijzen binnenhaalde.

De nabespreking stond in het teken van het bespreken van de juryrapporten,

Jan Vermeijden en Mirjam Ramkema afgevaardigden van de viertallige jury, voorzagen de wagens van alle corsogroepen én de juniorgroepen van hun commentaar. Elke groep werd uitgebreid besproken en er werden veel tips uitgewisseld, zodat iedereen volgend jaar weer mooi aan de gang kan gaan. Dankzij de enorme boost tijdens de corona periode is het aantal mozaïekgroepen flink uitgebreid. Daarom werd deze groep niet meegenomen in de beoordelingsavond. De mozaïeken werden beoordeeld door een eigen jury.

Uitvindingen & ontdekkingen

Op zaterdag 9 en zondag 10 september 2023 zal het corsoweekend in het teken staan van Uitvindingen & ontdekkingen! De corsogroepen hebben hun onderwerpen bekend gemaakt. Volgende jaar kunnen we wagens verwachten met onderwerpen, zoals: De kracht van stoom, je angst ontdekken en Leonardo Da Vinci.

Nieuwe voorzitter

Ook werd deze avond bekend gemaakt dat er een nieuwe voorzitter in het bestuur komt. Marjolein Rink komt het team versterken en neemt de voorzittersrol van Joost Ottink over. Joost Ottink heeft als voorzitter veel nieuwe ontwikkelingen voor Corso Frederiksoord in gang gezet. Zo heeft hij ervoor gezorgd dat de mozaïekroute is uitgebreid en dat de toekomst van het corso wordt gestimuleerd door de jeugd meer bij het corso te betrekken. Onder andere door de juniorgroepen op te starten en een educatiepakket op te zetten voor de basisscholieren. Iedereen bedankte hem hartelijk voor zijn enorme inzet de afgelopen vier jaar.

Poedelprijs

Johan Bergsma voorzitter van Flodder reikte zoals elk jaar de Poedelprijs uit. Deze ging naar Corsogroep Vledderveen die dit jaar bijna niet konden deelnemen met een corsowagen omdat zij te weinig bouwers hadden. Gelukkig zette de fanatieke ploeg toch door en bouwde een veel kleinere wagen dan zij normaal op de weg zouden neerzetten.

Harm Baas aanmoedigingsprijs

De Harm Baas aanmoedigingsprijs werd ook uitgereikt. Deze prijs werd in 2019 in het leven geroepen ter nagedachtenis aan Harm Baas die altijd erg betrokken was bij Corso Frederiksoord. De prijs is een aanmoediging voor een individu of groep die zich op een bijzondere wijze voor het corso heeft ingezet. Dit jaar ging de prijs naar Jancko Smit die tijdens het corsoweekend een persoon gered heeft die onwel was geworden. Een heel mooie daad die volgens de commissie van deze prijs gewaardeerd moest worden.

Johan Bergsma kijkt uit naar een mooie samenwerking volgend jaar met Corso Frederiksoord. Kersverse voorzitter Marjolein Rink hoopt dat het publiek weer kan genieten van een mooi corsoweekend waar iedereen met elkaar kan samenkomen.