Corso Frederiksoord

Corsogroepen:

De Mandenmakerij

"koloniale historie"

Corsogroep de Mandenmakerij is opgericht in 1962. Deze groep bouwde destijds op het terrein van de oude fabriek van de Maatschappij van Weldadigheid in Wilhelminaoord. In deze fabriek zat van 1818 tot 1937 onder andere een mandenmakerij. Mensen die niet op het land konden werken, moesten in de fabriek manden vlechten. De naam van deze groep is er dus een met koloniale historie!

In februari komen ze bij elkaar om het idee voor de wagen te bedenken met het thema van dat jaar wat wordt bedacht door het bestuur van de Corso. Er wordt dan een maquette gemaakt die gepresenteerd wordt op de maquetteavond waar alle groepen bij elkaar komen.

Eind april/begin mei starten ze met het sloopwerk van de oude wagen, daarna komt het proces van de opbouw van het ijzerwerk. Halverwege augustus wordt het tempex aangebracht op de wagen. Het bouwen start met 1 avond in de week, maar breidt zich uit als het einde nadert.

Deze enthousiaste groep met 12 bouwers wil elk jaar ervoor zorgen een betere wagen neer te zetten. Daarbij is de gezelligheid om met elkaar iets op te bouwen het belangrijkst!

Leuk weetje: de oude mandenmakerij is inmiddels rijksmonument, nog steeds in bezit van de Maatschappij van Weldadigheid en nu een appartementen complex waar mensen met autisme begeleid wonen.