Kindercorso

Onze jeugd vormt een belangrijk deel van ons Floraliacorso. Het aantal kinderen dat aan het Kindercorso deelneemt, wordt elk jaar groter. Het enthousiasme van deze kinderen werkt aanstekelijk.

Dahlia’s prikken
In de nacht van vrijdag op zaterdag prikken alle corsogroepen hun wagens in de feesttent op het corsoterrein. Ook de kinderen mogen gebruik maken van de dahlia’s om bijvoorbeeld hun fiets, skelter of kar te versieren. Daarnaast mogen andere materialen gebruikt worden. De kinderen (of hun ouders, opa’s, oma’s, buren) mogen op vrijdagmiddag vanaf 15 uur, samen met de grote wagens, hun creaties versieren in een naastgelegen tent. Er zijn bloemen en krammen beschikbaar en wij zorgen voor een drankje.

Optocht
Op zaterdagmiddag verzamelen de kinderen bij Huisartsenpraktijk Leeuw in Frederiksoord. Om 13.30 uur lopen de kinderen achter de feeënwagen aan, keren aan het einde van het parcours om en lopen weer terug naar de Huisartsenpraktijk. Hier ligt voor alle deelnemers een kleine verrassing klaar.  Na afloop van het zaterdagcorso mogen de kinderen hun creaties op het corsoterrein in ‘De Tuinen’ laten staan. Ze staan opgesteld op een afgeschermd deel van het terrein waar bezoekers de creaties kunnen bewonderen. ‘s Avonds en ‘s nachts wordt het terrein afgesloten en bewaakt.

DSC_7427

Meedoen
Wil je graag meedoen aan het Kindercorso? Ieder jaar bezoeken we de basisscholen in de omgeving en geven we informatie over het Kindercorso. We verzamelen rond 13.00 uur bij Huisartspraktijk Leeuw (rotonde Frederiksoord). Download het Aanmeldingsformulier Kindercorso.

Feeënwagen
Ieder jaar prikken de kinderen, ouders en leerkrachten van één van de basisscholen uit de regio bij toerbeurt de Feeënwagen met dahlia’s. De school die aan de beurt is om te prikken, levert ook de Prins en de Prinses aan het Floraliacorso. Tijdens de rondgang op zaterdagmiddag en het avondcorso staan de Prins en Prinses op de Feeënwagen. Ze zwaaien u vol enthousiasme toe.

Merel Meijer en Ian Kowalski (OBS De Heidehoek, Vledderveen) waren in 2014 prins en prinses.

Om de contacten tussen scholen en de wagenbouwers te intensiveren, worden klassen uitgenodigd (bijvoorbeeld in het kader van techniek) een bezoek te brengen aan een van de corsowagens in aanbouw. De scholen maken werkstukken –  voorzien van dahlia’s – die op de Feeënwagen geplaatst worden. Op deze wijze proberen we de jeugd meer te betrekken bij het Corso en hopen we in de toekomst weer nieuwe wagenbouwers te kunnen verwelkomen!