Corso Frederiksoord

Privacyverklaring (AVG)

Via dit privacy beleid informeert Corso Frederiksoord u over de wijze waarop binnen onze organisatie wordt omgegaan met persoonsgegevens. Corso Frederiksoord verwerkt uw persoonsgegevens als onderdeel van de centrale administratie van Corso Frederiksoord en is daarvoor verwerkingsverantwoordelijke. Corso Frederiksoord respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.


1. Welke gegevens worden verwerkt?

Stichting Floralia Corso Frederiksoord verwerkt de persoonsgegevens die we van u ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens met betrekking tot de aanmelding voor het Corso in september, de deelname aan een ander, aan het Corso, gerelateerd evenement, dan wel als u op andere wijze contact met ons opneemt.

De volgende persoonsgegevens worden verzameld: naam, woonplaats en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot het evenement waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief eventuele betalingsgegevens, uw feedback en overige informatie die u aan ons verstrekt.

Daarnaast verzamelt en verwerkt Stichting Corso Frederiksoord persoonsgegevens in het kader van aanwezigheid, deze gegevens worden niet langer dan drie weken bewaard.

 

2. Voor welke doeleinden worden de gegevens verwerkt?

Stichting Corso Frederiksoord gebruikt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• de registratie en administratieve afhandeling van deelname aan een evenement;
• de registratie en administratieve afhandeling van sponsorcontracten;
• om sponsoren te benaderen en sponsorcontracten te verlengen;
• om onze nieuwsbrief toe te kunnen sturen;
• om uw vragen te beantwoorden;
• om te voldoen aan wet- en regelgeving.

Corso Frederiksoord zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven of indien Corso Frederiksoord daartoe wettelijk verplicht is.

 

3. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op uw computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s u bekijkt en welke opties u gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens onder andere om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sessie cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw internet browser afsluit. U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van onze website gebruikmaken.

 

4. Beveiliging en bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Stichting Corso Frederiksoord bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk is voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft.

 

5. Inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een gespecificeerd verzoek tot Stichting Corso Frederiksoord richten door een e-mail te sturen naar secretariaat@corsofrederiksoord.nl onder vermelding van uw naam en adres.

Corso Frederiksoord zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Corso Frederiksoord de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

 

6. Wijzigingen

Dit privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 26 september 2020.

Omdat wij deze verklaring van tijd tot tijd kunnen aanpassen raden wij u aan om deze pagina regelmatig te bekijken zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen. Als we onze privacyverklaring ingrijpend veranderen dan publiceren wij dat ook via een duidelijk bericht. Als wij uw gegevens voor een andere verwerking willen gebruiken, dan zullen wij u actief informeren.