Corso Frederiksoord

Mozaïekgroepen:

Schapendrift

"bloemen uit de tuin"

De mozaïekgroep Schapendrift is sinds 1983 actief om tijdens het Corsoweekend de buurt te versieren. Door middel van bloemstukken op palen werd de straat versierd, later werden ook de lantaarnpalen versierd met stof.

Enkele andere mozaïekgroepen waren op dat moment al mozaïeken aan het prikken en daarom werd ook deze buurt gevraagd om een mozaïek te maken in plaats van de straat te versieren. Vanaf 1995 werd er elk jaar een mozaïek geprikt, hetzij op Hoofdweg 25 of 32. Enkele ervaringsdeskundigen uit Nijensleek hielpen de Schapendrift aan het begin op weg om een mozaïek te maken. Er werd geholpen bij het tekenen van het bord en het leren bloemen prikken.

Het was belangrijk dat iedereen mee kon doen. Daarom waren de bloemstukken nooit moeilijk en werd er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bloemen uit de tuin of gratis bloemen.

Zowel vroeger als nu zorgt het maken van het mozaïek voor veel gezelligheid. Er was altijd tijd om koffie te drinken met elkaar en het zorgde voor contact met buren die je normaal gesproken niet altijd sprak. Als afsluiting van het corso werd er de laatste jaren een buurtbarbecue of andere maaltijd met elkaar georganiseerd.