Heeft u genoten van ons corso?

Wij bereiden ons voor op
corso 2019 met het thema:
‘Wij vieren feest’.

Wat kunt u verwachten?

Druk bezocht corsoweekend

12 september 2018

Corso in beeld

Dit jaar is het thema ‘Koloniën van Weldadigheid’ bedacht door Karlien Visser, Sophie Ruinemans en Kirsten Dijkstra van cbs De Bron in Nijensleek.

Vorig jaar was het thema ‘Mythen & Sagen’: